Výučbový softvér iDoctum

iDoctum Touch - Interaktívny vyučovací balík – Matematika - Rázcestie

Interaktívna učebná látka spracúva tematický okruh Matematika. Cesta sa rozdvojuje a rôzne typy automobilov (Sedan, SUV, športové auto, atď.) rôznych farieb prichádzajú a pokračujú doľava alebo doprava. V dôsledku búrky zmizne označenie smeru a ty sa musíš rozhodnúť, ktorú cestu by si malo prichádzajúce auto vybrať! Určené pre vyššie ročníky MŠ a prvé ročníky ZŠ.

Kód tovaru: 17500309A Mám záujem vyskúšať demoverziu Prejsť do internetového obchodu
Cena: 30,- €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie

3-D animácie funkcií ľudského tela, tematické okruhy: Stavba ľudského tela, Koža, Pohybová sústava, Tráviaca sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna sústava, Rozmnožovanie.

Kód tovaru: 17500300A Mám záujem vyskúšať demoverziu Prejsť do internetového obchodu
Cena: 90,- €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Chémia - Stavba látok

Animácie procesov, ktoré sa odohrávajú na úrovni atómov a molekúl (napr. vznik väzieb), tematické okruhy: Modely atómu, Stavba atómu, Stavba elektrónového obalu, Vznik elektrónového obalu atómu, Periodická sústava, Iónová väzba, Kovalentná väzba, Stavba molekúl, Kovová väzba.
Učivo obsahuje najdôležitejšie stručné informácie, nákresy, obrazy, modely, interaktívne praktické úlohy.

Kód tovaru: 17500301A Mám záujem vyskúšať demoverziu Prejsť do internetového obchodu
Cena: 90,- €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Chémia – Skupenstvá látok

Tematické okruhy: Plyny, Kvapaliny (charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky (kryštalické mriežky atómové, iónové, kovové, molekulárne, uhlíkové). Obsahuje najdôležitejšie stručné informácie, nákresy, obrazy, modely, animácie procesov a interaktívne praktické úlohy.

Kód tovaru: 17500302A Mám záujem vyskúšať demoverziu Prejsť do internetového obchodu
Cena: 90,- €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík – Nemecký jazyk

Tematické okruhy: Persönliche Informationen, Familie, Zu Hause, Schule, Tägliche Routine, Freizeitaktivitäten, Essen und Trinken, Ferien, Urlaub, Kleidung, Gesundheit, Krankheiten. Obsahuje gramatiku, čítanie a interaktívne praktické úlohy.

Kód tovaru: 17500303A Mám záujem vyskúšať demoverziu Prejsť do internetového obchodu
Cena: 90,- €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík – Matematika – Geometrické konštrukcie

Tematické okruhy: Úsečky, Uhly, Kruhy, Trojuholníky, Štvoruholníky, Iné útvary. Softvér obsahuje základné geometrické konštrukcie v rámci osnovy základných škôl, ale dá sa aplikovať aj na stredných školách. Priebeh konštrukcií sa dá zastaviť a znovu spustiť podľa vlastného želania.

Kód tovaru: 17500304A Mám záujem vyskúšať demoverziu Prejsť do internetového obchodu
Cena: 90,- €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík – Fyzika – Mechanika

Pomocou animácií a úloh môžeme demonštrovať rozličné fyzikálne javy z Mechaniky a uskutočňovať merania, výsledky zhrnúť do tabuľky a z výsledkov meraní vyhotoviť grafy. Tematické okruhy: Rovnomerný priamočiary pohyb, Súradnicová sústava, Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb, Rovnomerný krúživý pohyb, Štruktúra pohybov, Oscilačný pohyb, Vlnenie, Tepelný pohyb.

Kód tovaru: 17500305A Mám záujem vyskúšať demoverziu Prejsť do internetového obchodu
Cena: 90,- €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík – Fyzika – Optika

Interaktívna učebná látka pomáha lepšie pochopiť tematiku Optika nielen žiakom základných škôl, ale aj žiakom prvých ročníkov stredných škôl. Tematické okruhy: Vlastnosti svetla, odraz svetla, zrkadlo, refrakcia, obraz v zrkadle, disperzia-rozptyl, optické nástroje.

Kód tovaru: 17500306A Mám záujem vyskúšať demoverziu Prejsť do internetového obchodu
Cena: 90,- €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík – Hudba

Interaktívny hudobný softvér obsahuje syntetizátor, s ktorými študenti môžu vytvárať a skladať vlastnú hudbu. Môžu tiež pripravovať prezentácie, ukladať a prehrávať svoje práce. Témy: Rytmus a solmizácia, Poďme sa učiť o hudbe, Zoznámte sa s niektorými nástrojmi, Poďme hrať na syntetizátore.

Kód tovaru: 17500307A Mám záujem vyskúšať demoverziu Prejsť do internetového obchodu
Cena: 90,- €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Zemepis - Vzdušný obal

Interaktívna učebná látka spracúva tematický okruh : vplyv teplého a studeného frontu, vznik oblakov, zmeny počasia. Témy: Konvekčné vytváranie zrážok, Orografické (reliéfne) vytváranie zrážok, Frontálne vytváranie zrážok, Prúdenie vzduchu na Zemi, Tropický monzún, Dopad slnečných lúčov, Faktory ovplyvňujúce zohrievanie atmosféry, Materiál zemského povrchu, Zohrievanie vzduchu, Štruktúra atmosféry, Skleníkový efekt, Monzún v miernom pásme – leto a zima.

Kód tovaru: 17500330A Mám záujem vyskúšať demoverziu Prejsť do internetového obchodu
Cena: 90,- €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Zemepis - Zemepis Afriky I. Typické krajiny I.

Interaktívna učebná látka spracúva tematické okruhy Štruktúra a povrch Afriky, Podnebie Afriky, Obyvateľstvo Afriky, Hospodárstvo Afriky, Púšte, Oázy, Oblasti dažďového pralesa, Oblasti monzúnov, Oblasti mediteránneho charakteru, Oblasti tajgy.

Kód tovaru: 17500331A Mám záujem vyskúšať demoverziu Prejsť do internetového obchodu
Cena: 90,- €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík – Prvouka

Tento interaktívny softvér je určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Žiaci sa môžu oboznámiť s domácimi a divými zvieratami, ako aj ich mláďatami, vysvetliť vývoj a rozdiel medzi cicavcami a vtákmi. Témy: Domáce zvieratá, Zoskupovanie (cicavce - vtáky), Zvieratá a ich mláďatá, Časti tela, Vtáky, Ryby, Obojživelníky, Plazy, Porovnanie.

Kód tovaru: 17500332A Mám záujem vyskúšať demoverziu Prejsť do internetového obchodu
Cena: 90,- €